Välkommen till Wettershus!

Vätterutsikt från Wettershus

Att vara på retreat är en resa, det är att färdas från periferi mot centrum, från mångfald och splittring till samling och helhet, från stress och krav till vila och eftertanke. Tystnaden är därför retreatens gåva. På Wettershus får du – utan att bli avbruten – vara i fred i tankar och känslor, i bön och reflektion.

Tystnaden är en väg till ditt eget inre och mötet med Gud. Wettershus Retreatgård präglas av öppenhet, enkelhet och närhet – vilket är en atmosfär som underlättar det mötet.

"I Guds tystnad får jag vara, ordlös, stilla, utan krav. Klara rymder, öppna dagar, här en strand vid nådens hav."

Ps 522 i Sv. Psalmboken

Wettershus är en liten gård, som tar emot tretton gäster. Därför kan vi behålla en familjär enkelhet.

Tystnaden är en stor och ömtålig gåva som man behöver ta emot varsamt för egen del och som man får ge till andra lika varsamt.

Vi stör därför inte varandra med småprat, viskningar eller mobilens olika signaler och notiser.

GRÖNA ÄNGAR

FRIHETENS GUNGA

Att vara i en grön miljö är kravlöst och samtidigt kreativt. Själva varandet är i sig kreativt – inte minst för den som känner sig tömd på kraft i kropp och själ. Nya goda tankar kan födas genom varandet i naturen. Därför finns möjlighet att konkret arbeta med sina händer bland jord och växter.

Trädgården är i sig själv kravlös och fri och för den som vill kan ”frihetens gunga” stärka den känslan.

Ordet retreat betyder att “dra sig tillbaka”. För Jesus var det naturlig att med jämna mellanrum söka sig bort ifrån människorna. Bort till avskilda platser för bön och vila. När Jesus sagt sitt ”Följ mig”, blev det naturligt också för hans lärjungar att, som en del av kallelsen, ”följa med på retreat”.

Guds kallelse har många sidor och EN sådan är därför att följa Jesu exempel: När det blev för många människor, för många undervisningspass, när de inte ens fått tid att äta, säger Jesus de omtänksamma orden som brukar kallas retreatens instiftelseord: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite”.

Evangelisten Markus, som skriver det kortaste evangeliet, är mån om att i sin bok få med flera av de tillfällen när Jesus drar sig undan i ensamhet. Kallelsen att följa Jesus även in i vila och förtrolig gemenskap blir förutsättningen för den utgivande delen av efterföljelsen.

På Wettershus vill vi vara en sådan plats där man kan dra sig tillbaka.

Följ med bort