Kapellet

Kapellet

I kapellet börjar och avslutar vi varje dag. Här möts vi till bön och andakt, och på söndagen mässa. Wettershus har en enkel tidebönsordning med egna texter. Kapellet är öppet under hela retreaten för varje gäst att besöka.

Kapellet