Att (få) vara tyst

”Gud har så mycket att säga oss, men kan svårligen göra sig hörd i allt det oväsen som vi åstadkommer inom och runt om oss. Att lyssna är bara möjligt för den som är tyst. Bara i tystnaden kan vi riktigt komma till oss själva” (Wilfrid Stinissen).

Tystnad

Att åka på retreat är att svara ”Ja” på Guds inbjudan att för några dagar dra sig undan från allt det som vanligtvis upptar vår tid och våra tankar. Det är att ge tid för att komma hem till sig själv, och att i den hemkomsten upptäcka att Gud finns där, väntar på oss och vill fördjupa den nära relationen med oss.

Alla retreater på Wettershus vilar i tystnaden. Vi erbjuder dig en möjlighet att för en stund välja bort all uppmärksamhet som tvingar sig på utifrån. I stället kan du lyssna till det som redan rör sig inom dig. Därför är vår starka rekommendation att du stänger av mobil, email, musik och annat som avbryter tanken, och i stället sorterar det som redan finns inom dig. En chans att tänka till punkt utan att bli avbruten. Till och med måltiderna intas utan ord, dock spelar vi stilla musik som ger oss hjälp att äta tillsammans i tystnad.