Dagsprogram

Retreaterna har ett dagsprogram som följer en viss idé. Så här kan ett typiskt dagsprogram se ut:

 • 08.00 Väckning
 • 08.45 Morgonbön (sista morgonen börjar 08.30 och innehåller mässa med nattvard)
 • Frukost
 • 10.30 Meditation
 • 12.45 Middagsbön
 • 13.00 Middag
 • 15.30 Kaffe
 • 16.00 Meditation
 • 17.00 Bastu
 • 19.00 Kvällsmat
 • 20.00 Vägledning i Öppenhetens rum
 • 21.00 Aftonbön/sista kvällen Ljusandakt