Gåvor till oss

Wettershus Retreatgård förvaltas av en ekumenisk stiftelse sedan gården köptes in 1962. Vi har ett starkt stöd från många kristna kyrkor och församlingar i regionen. Flera av dem bokar mer eller mindre regelbundet in sig för olika retreater och samlingar. Redan från början har vi varit helt beroende av gåvor från både dem och enskilda, även om varje retreatdeltagare betalar sin egen retreat. Flera är med och bidrar till gårdens varande genom att regelbundet eller vid enstaka tillfällen, ge en gåva som kan vara riktad eller helt allmän för gårdens bevarande. Det vanligaste är att ge via Swish eller gårdens Bankgirokonto.

  • Swishnummer: 123 137 04 51.
  • Bankgiro: 5973-8047

Oavsett formen för gåvan, märk inbetalningen med “Gåva”.

Bärarlag: Som medlem i bärarlaget bär du gården i förbön och har ambitionen att varje månad donera en valfri summa via din internetbank. Du får också ta del i vad som händer på Wettershus genom vänbrev som skickas ut några gånger per år, samt inbjudan till den årliga husfolksfesten.

Bärarlaget ger idag ca 150.000 kr per år tillsammans och det växer med din och andras gåvor. Vi hoppas att du genom bärarlaget ska känna att du är en viktig del av gården och dess vänkrets. För att bli en del av bärarlaget behöver du göra TVÅ saker:

  1. Lägg in en stående överföring – enklast och utan kostnad via din internetbank – till bärarlagskontot 815059446465800 (clearing nr 81505, konto nr 9446465800) SWEDBANK.
  2. Klicka på länken HÄR för att anmäla dig.

OBS! Wettershus kan inte ordna med autogiro, utan det är fråga om en stående överföring som du själv måste ordna med. Vi har ingen rätt att utföra det åt enskilda.

Kollekt: Ett sätt att stödja Wettershus är genom kollekt. Kontakta gärna ledande personer i den församling du är med i och föreslå att en eller flera gånger om året låta söndagens kollekt gå till Wettershus.

Högtidsgåva/Minnesgåva: Som en hälsning kan du välja att ge en gåva till Wettershus Retreatgård. Ta kontakt med Wettershus föreståndare som hjälper dig vidare så att du t ex får ett gåvobevis. Gällande minnesgåvor kan du också ta upp detta med den begravningsbyrå det gäller.

Testamente: Genom att skriva ett testamente ser du till att det är du som bestämmer hur dina tillgångar en gång ska fördelas. Om ditt val tillfaller Wettershus och det är din önskan är vi oerhört tacksamma. Det gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda människor en avskild miljö med tystnad, stillhet, rekreation och möjlighet att för första gången, eller på nytt, erfara Gud som närvarande i livet. Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till Stiftelsen Wettershus Retreatgård. Vi betalar ingen vinst- eller gåvoskatt, och därför kommer gåvan dit den verkligen behövs.

Aktieutdelning: Är du aktieägare eller ägare av fåmansbolag kan du skattefritt skänka din aktieutdelning till Wettershus. Du måste avsäga dig rätten till utdelningen innan bolagsstämman äger rum, för att utdelningen ska bli skattefri, så att den aldrig kommer dig tillhanda. Du kan ge bort utdelningen för ett år eller för flera år, för en aktie eller för alla aktier. Tala med din bank. Kan inte de hjälpa dig kan Wettershus förmedla kontakt med en revisionsfirma.

Gröna Ängar är den trädgård på området som både ger retreatdeltagare möjlighet till vila och kreativitet och som samtidigt ger frukt och grödor till en liten självhushållning. Du får gärna ge ekonomiskt stöd till Gröna Ängar, märk då din gåva ”Gröna Ängar”.

Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare” (2 Korinthierbrevet 9:7)