Gåvor till oss

Wettershus Retreatgård förvaltas av en ekumenisk stiftelse sedan gården köptes in 1962. Vi har ett starkt stöd från många kristna kyrkor och församlingar i regionen. Flera av dem bokar mer eller mindre regelbundet in sig för olika retreater och samlingar. Redan från början har vi varit helt beroende av gåvor från både dem och enskilda, även om varje retreatdeltagare betalar sin egen retreat. Flera är med och bidrar till gårdens varande genom att regelbundet eller vid enstaka tillfällen, ge en gåva som kan vara riktad eller helt allmän för gårdens bevarande. Det vanligaste är att ge via Swish eller gårdens Bankgirokonto.

  • Swishnummer: 123 137 04 51.
  • Bankgiro: 5973-8047

Oavsett formen för gåvan, märk inbetalningen med “Gåva”.

Läs mer om riktade gåvor HÄR…