Vår ekonomi

På Wettershus är vi angelägna om att ha en stor transparens kring beslut och ekonomi. Därför är ex årsmöten och årsredovisningar öppna för alla. Våra retreater är till stor del självfinansierande, dvs varje retreatgäst betalar för sitt eget deltagande. Men gårdens storlek begränsar antalet deltagare, vilket gör att vi kan värna närhet och personlighet. Därför behövs också andra intäkter. LÄS MER om detta under GÅVOR.

Årsredovisningen är alltså offentlig och behandlar styrning och beslut som rör både verksamhet och ekonomi för Stiftelsen Wettershus retreatgård. Du kan ladda ner den HÄR.

Vill du läsa mer om hur vi tänker kring retreatavgifter, subventioner, anmälningsavgifter, återbud, mm så kan du KLICKA HÄR