Om Retreat

Ordet retreat (eller reträtt) betyder att dra sig tillbaka. För Jesus var det en naturlig del av livet att med jämna mellanrum söka sig bort ifrån människorna. Bort till avskilda platser för bön och vila. När Jesus sagt sitt ”Följ mig”, blev det också för hans lärjungar en naturlig del av kallelsen att ”följa med på retreat”.

Vi tänker ofta att Guds kallelse innebär en självutgivande tjänst för andra. Men läser vi med andra glasögon hittar vi också många exempel på hur Jesus ger sig i väg på retreat. När det blev för många människor, för många undervisningspass, när de inte ens fått tid att äta, säger Jesus de omtänksamma orden som brukar kallas retreatens instiftelseord: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite”.

Evangelisten Markus, som skriver det kortaste evangeliet, är mån om att i sin bok få med flera av de tillfällen när Jesus drar sig undan i ensamhet. Kallelsen att följa Jesus även in i vila och förtrolig gemenskap blir förutsättningen för den utgivande delen av efterföljelsen.

Retreaten vill erbjuda en kravlös miljö med tid för reflektion, bön och meditation, tystnad och vila. Hjälp att återfinna livsrytmen, fördjupad tro och tillit. Ibland är retreaten skön, lugn och rogivande eftertänksam. Ibland rör den upp saker som finns i vårt inre och vi kan känna tyngd, oro och en vilsenhet. Båda sidorna är helt i sin ordning och endast ett bevis på att vi lyssnar och någon annan handlar. Modet är att våga vara kvar och se vad allt gör med mig.

På Wettershus erbjuds retreater av skilda slag: temaretreat, vandringsretreat, retreat med enskild vägledning och retreater med olika former av skapande är några exempel. I retreaten inbjuds du till gemensam andakt, nattvard, enskilda samtal, vägledning, olika slag av meditation, reflektion och avspänning. Här finns gott om egen tid för promenader, bastu och vila. Vid ett flertal av våra retreater ges också erbjudande om taktil massage för den som önskar.