Retreatavgifter och subventioner

Vi vill att den som av någon anledning har svårt att betala full avgift ska kunna komma. Därför tänker vi så här:

Om du är 60+ och har svårt att betala hela avgiften, kan du ha möjlighet till ett reducerat pris genom stöd från en fond (Johanniterorden) som vi fått medel ifrån. Det gäller om man t ex är långtidssjukskriven, arbetslös, har stadigvarande sjukersättning, låg pension eller liknande. Om du vill söka hjälp på det sättet behöver du ta kontakt med föreståndare via mejl eller telefon för att rådgöra om det.

Om du inte är 60+, men ändå inte har råd pga. arbetslöshet, långtidssjukskrivning, eller annan anledning, rekommenderar vi i första hand att ta en kontakt med din församling (diakon, präst/pastor) för att få veta om det finns möjlighet till hjälp den vägen. Om det inte går, kan du eventuellt få viss rabatt från Wettershus. Även då krävs det att man rådgör med Wettershus föreståndare. Wettershus ger inte rabatt om man samtidigt får hjälp från annat håll.

Om du är heltidsstuderande kan du få 500 kr i studentrabatt. Då är det Wettershus som står för den rabatten.

Generellt gäller att vi har ett något lägre dygnspris på längre retreater än tre dygn och ett något högre på kortare retreater.

Du som vill vara med och möjliggöra för andra att vara på retreat, kan ge en gåva till Wettershus och märka den med “Retreatstöd”. LÄS MER HÄR…