Andra verksamheter

Gårdens huvudsakliga verksamhet är retreater enligt ett beslutat program. Men det finns också andra verksamheter och aktiviteter.

BARA-VARA

Wettershus tar, i mån av möjlighet, även emot enskilda gäster utanför retreatprogrammet. Ett sätt att komma ifrån vardagens rytm för att i en kravlös och naturskön miljö få tid för sig själv, reflektion över livet och samtal med Gud. Kontakta föreståndaren för att undersöka möjligheten till det.

Wettershus - en plats för utsikt och insikt.

GRUPPER

Arbetslag och grupper välkomnas till gården för retreat, reflektionsdagar eller konferens. Också de dagarna vilar i gårdens rytm men öppenheten för olika former av innehåll är stor. Föreläsning, taktil massage, meditation, pilgrimsvandring är något av det som kan utgöra inslag under sådana dagar.

GRÖNA ÄNGAR

På Wettershus område finns retreatträdgården Gröna Ängar. En miljö där förundran, kreativitet och läkande till kropp och själ kan gro och växa till. Trädgården är formad utifrån Alnarpsmodellen – som vuxit fram genom forskning vid Alnarps rehabiliteringsträdgård i Skåne, och som betonar naturens gynnsamma påverkan på människans välmående. Gröna Ängar står öppen för alla som vistas på Wettershus. Där får man vara i retreatens goda tystnad och det finns gott om meditationsplatser och vandringsstigar. Det är även en plats som olika aktörer inom “grön rehabilitering” har möjlighet att använda sig av i rehabiliterande syfte.

Emma bloggar

Dela detta:

Gilla detta:

Gilla Laddar in …