Gröna ängar

Det som händer i naturen och i en trädgård kan inte skyndas på, det har sin egen tid. Det är en av orsakerna till att vår trädgård ”Gröna Ängar” kan vara en miljö som på ett ”naturligt” sätt lär oss om återhämtning, gränssättning och vila. Vetenskapen konstaterar att människor blir mest lugna och trygga när vi befinner oss på en höjd med utsikt över ett ljust naturområde, där det växer glest med träd och där man ser vatten i bakgrunden. Detta stämmer väl överens med Wettershus Retreatträdgård som därmed har goda förutsättningar att utgöra en läkande miljö för dem som vistas här, längre eller kortare tid.

Perspektiv

Att vara i en grön miljö är kravlöst och samtidigt kreativt. Själva varandet är i sig kreativt – inte minst för den som känner sig tömd på kraft i kropp och själ. Nya goda tankar kan födas genom varandet i naturen. Möjligheten finns att konkret arbeta med sina händer bland jord och växter. Att skörda och kanske laga något gott av det som växer, eller att plocka en bukett blommor är skapande. För någon är kanske den mest kreativa övningen att avsluta sitt arbete när kroppen säger till.

Att bara vara i en grön miljö är alltså inte passivitet. För den som inte vill eller orkar göra något, kan själva varandet i en grön miljö i sig självt ge återhämtning. Den kan vara en plats där förundran, kreativitet och läkande till kropp och själ kan gro och växa fram. Här får du vila på gröna ängar vid lugna vatten och fyllas med ny kraft, likt David i Psalm 23.

När vi tillåter oss att stilla reflektera över, och njuta av naturen fylls vi ofta av förundran över skapelsen – dess detaljer, mångfald och storhet. Med alla våra sinnen kan vi på ett vilsamt sätt ta in och fascineras av det vi upplever just i stunden. En sådan vilsam uppmärksamhet ger, enligt forskningen, många goda effekter på kropp och själ. Gröna Ängar ger många tillfällen till att förundras över den fantastiska värld vi lever i och vår plats i den.

LÄS MER OM… ”Den gröna drömmen