Nyckelord

Nyckelord

Retreaten har sin givna förutsättning och erbjuder något mer än att var ensam hemma eller att åka i väg till en stuga i ensamhet. Retreatens rytm och goda ordning ger ram och innehåll, en trygghet att vila i. Retreatens nyckelord är:

Avskildhet

Tystnad

Kravlöshet

Andakt

Nattvard

Meditation

Vägledning

Egen tid

Rådet från den första klosterregeln är fortfarande vägledande: ”Bevara ordningen, så ska ordningen bevara dig”.