Kommentera bloggen?

Här är en blogg från Wettershus Administratör. Det verkar ha funnits en inställning som kräver att den som läser en blogg och vill KOMMENTERA måste ha ett konto hos WordPress […]

Wettershus och IT

Blog-Hero

Wettershus Retreatgård personifierar mjuka värden mer än IT och är ganska långt borta från AI, ettor och nollor, osv. Ändå är vi – så som nästan hela samhället – uppkopplade på ”nätet”. Att du läser detta, bevisar väl det. Här skriver vi bara lite om Wettershus IT.